Ing. Tereza Žáčková, BA

Bakalářská práce

Případy nekalé soutěže podle generální klauzule

Unfair competition cases according to the general clause
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma „Případy nekalé soutěže podle generální klauzule“ se zabývá především základním ustanovením práva nekalé soutěže, tzv. generální klauzulí, jejími podmínkami a praktickou aplikací. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy týkající se nekalé soutěže, samotný pojem generální klauzule a následně jsou podrobně rozebrány jednotlivé podmínky generální klauzule. V práci je také …více
Abstract:
The topis of this thesis is „Cases of Unfair Competition according to the General Clause“. It discusses particularly the fundamental provison of the law of unfair competition – so called general clause – its conditions and practical use. At first, the fundamental terms concerning unfair competition and the general clause are explained and, then, particular conditions resulting from the general clause …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání