Bc. Radmila Novosadová

Bakalářská práce

Opětovné zařazení osob starších padesáti let na trh práce v okrese Vsetín

Workers over 50 years old – possibilities of re-entering the workforce in the Vsetín area
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesem návratu na trh práce osob starších padesáti let v okrese Vsetín. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá popisem důležitých pojmů, které s opětovným návratem na trh práce souvisí. Zároveň nahlížím na specifika osob starších padesáti let a také na základní charakteristiku okresu Vsetín. Empirická část se skládá …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the exploration of returning to the labor market of those people who were older than 50 years in district Vsetín. The thesis is divided into theoretical and an empirical part. The theoretical part describes important concepts which are connected to return to the labor market. I also looked at the specifics of people older 50 years old and also described basic characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta