Bc. Pavol Jelemenský

Diplomová práce

Frankfutská škola a filozofie Th. W. Adorna

The Frankfurt School and philosophy of Th. W. Adorno
Abstract:
The thesis deals with the philosophical concept of the Frankfurt School, especially the sociological and cultural theory of T. W. Adorno. It discusses the issues regarding social rationality and its current status and analyzes different views on the irrationality of modern capitalist society in critical theory. The thesis specifically reflects this irrationality in the context of Adorno's and Horkheimer …více
Abstract:
Diplomová práca je venovaná filozofickým konceptom Frankfurtskej školy, špeciálne spoločensko-kutlúrnej teórii T. W. Adorna. Práca rozoberá problematiku spoločenskej racionality a jej aktuálneho stavu. Analyzuje názory o iracionalite modernej kapitalistickej spoločnosti v kritickej teórii. Konkrétne v pojatí kontextu Adornovho a Horkheimerovho diela Dialektika osvietenstva. Zvláštna pozornosť je venovaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie