Zeyu Liu

Master's thesis

Financial Valuation of a Chosen Company for IPO Purpose

Financial Valuation of a Chosen Company for IPO Purpose
Abstract:
The aim of this thesis is to give valuation of Huawei under risk, for which Excel will be used for data analyzing. Two-stage Discount Cash Flow method from Income Approach will be used for valuation. The first part of the thesis will start with general introduction of the thesis. The second part is the general description of valuation method. All formulas and Excel tools needed for valuation process …more
Abstract:
The aim of this thesis is to give valuation of Huawei under risk, for which Excel will be used for data analyzing. Two-stage Discount Cash Flow method from Income Approach will be used for valuation. The first part of the thesis will start with general introduction of the thesis. The second part is the general description of valuation method. All formulas and Excel tools needed for valuation process …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava