Zeyu Liu

Diplomová práce

Financial Valuation of a Chosen Company for IPO Purpose

Financial Valuation of a Chosen Company for IPO Purpose
Anotace:
The aim of this thesis is to give valuation of Huawei under risk, for which Excel will be used for data analyzing. Two-stage Discount Cash Flow method from Income Approach will be used for valuation. The first part of the thesis will start with general introduction of the thesis. The second part is the general description of valuation method. All formulas and Excel tools needed for valuation process …více
Abstract:
The aim of this thesis is to give valuation of Huawei under risk, for which Excel will be used for data analyzing. Two-stage Discount Cash Flow method from Income Approach will be used for valuation. The first part of the thesis will start with general introduction of the thesis. The second part is the general description of valuation method. All formulas and Excel tools needed for valuation process …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance