Bc. Tereza Těhanová

Diplomová práce

Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku

Fluctuation of employees in a company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku“ je identifikace příčin způsobujících fluktuaci zaměstnanců v konkrétním podniku se zaměřením na analýzu podnikové kultury a přístupu vedoucích pracovníků k motivaci zaměstnanců. Za tímto účelem je teoretická část rozdělená do tří celků. První část je věnována samotnému pojmu fluktuace, jejím příčinám, dopadům, způsobům měření a současné …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Fluctuation of employees in a company“ is to identify causes of employee fluctuations in a company with focuse on the analysis of corporate culture and the approach of managers to employee motivation. For this purpose, the theoretical part is devided into three parts. The first part is concentrated on the concept of fluctuation, its causes, impacts, ways of measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. Michal Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management