Karel Kuruc

Bakalářská práce

Cena jako komunikační nástroj

Price as the Communication Tool
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá cenou produktu a možnostmi, jak pomocí ceny komunikovat se spotřebitelem. Shromažďuje obecné informace a doporučení, od základního nastavení ceny při zavádění produktu na trh, po manipulaci s cenou během dalších fází životního cyklu produktu. Dále popisuje psychologické účinky ceny a její prezentace spotřebitelům. V praktické části je proveden Holandský cenový test, který …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with price of product and possibilities how to communicate with consumer by using price. It collects general information and recommendations, from basic price setting during market introduction of the product, to price manipulation during other phases of product life cycle. It also describes the psychological effects of the price and its presentation to consumers. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma