Theses 

Výživa a chronická obstrukční plicní nemoc – Mgr. Zuzana Přichystalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Přichystalová

Bachelor's thesis

Výživa a chronická obstrukční plicní nemoc

Nutrition and chronic obstructive pulmonary disease

Anotácia: Tato bakalářská práce pojednává o chronické obstrukční plicní nemoci a stavu výživy při tomto onemocnění. V začátku teoretické části je stručný přehled anatomického uspořádání dýchacího systému a stručný popis fyziologických funkcí. Dále je rozebrána samotná chronická obstrukční plicní nemoc, její příčiny, projevy, diagnostika a léčba. Poslední část je zaměřená na výživu u tohoto onemocnění. V praktické části jsou popsány tři kazuistiky, kde se věnuji zhodnocení výživy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Abstract: This bachelor thesis deals with chronic obstructive pulmonary disease and nutritional status of patients with this disease. At first in theoretical part is short summary of anatomical structure of the respiratory system and short description of physiological function. Next part is about COPD and its causes, symptoms, diagnosis and treatment. The last part is focused on nutrition in this disease. The practical part discribe three case reports where i devote to evaluation of patient‘s nutrition.

Kľúčové slová: Chronická obstrukční plicní nemoc, CHOPN, malnutrice, výživa u CHOPN, hodnocení stavu výživy, Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, malnutrition, COPD and nutrition, assessment of nutritional status

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: MUDr. Marcela Tomíšková
  • Oponent: Mgr. Martina Synková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 22:50, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz