Jitka Ottmárová

Bakalářská práce

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci v přednemocniční péči

Exacerbation of Chronic Obstructive Disease in Prehospital Care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou exacerbace chronické obstrukční plicní choroby v přednemocniční neodkladné péči, charakteristikou chronické obstrukční choroby, definuje hlavní příčiny její exacerbace, dále poukazuje na nutnost rychlého vyšetření, zahájení včasné léčby a dále transportu do vhodného zdravotnického zařízení. Teoretická část obsahuje stadia onemocnění, rizika nemoci, klinický …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in pre-hospital emergency care. Further the characteristics of chronic obstructive disease, it defines the main causes of its exacerbation, further it points to the need for rapid examination, the initiation of early treatment and transport to a suitable medical facility. The theoretical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Eva Medová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická