MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Disertační práce

Význam nemedikamentózní léčby u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se zaměřením na vyhledávání nemocných s overlap syndromem chronická obstrukční plicní nemoc - syndrom obstrukční spánkové apnoe

The importance of non-drug treatment of chronic obstructive pulmonary diseases (COPD)
Anotace:
Pokud se u jednoho pacienta vyskytuje současně syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), jedná se o overlap syndrom CHOPN - OSA. O prevalenci OSA u pacientů s CHOPN neexistují přesná data. Cílem práce bylo zjistit, jak často se mezi pacienty, kteří jsou hospitalizováni pro exacerbaci CHOPN vyskytuje OSA. Popsat charakteristiky těchto pacientů a zjistit, které …více
Abstract:
Background: The concurrence of obstructive sleep apnea (OSA) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is generally identified as the overlap syndrome COPD - OSA. Only limited body of evidence is available on the prevalence of OSA in patients with COPD. The aims of the study were to find out the ratio of concurrence of OSA in patients hospitalized for COPD exacerbation and to identify the confounders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta