Mgr. Silvie Jasičová

Bakalářská práce

Divadlo Líšeň

Líšeň Theatre
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje experimentálnímu Divadlu Líšeň. V první kapitole je popsán vznik divadla na brněnské periferii v roce 1998. Zakládajícími členy byli Luděk Vémola a Pavla Dombrovská. Práce popisuje jednotlivé inscenace Divadla Líšeň (Červená, Sávitrí, Domovní requiem, Robinson, Paramisa a nově vznikající inscenace). Další aspekt bakalářské práce reflektuje dva projekty, které Divadlo Líšeň …více
Abstract:
Dissertation deals with an experimental The Líšeň Theatre. In the first chapture, there is a reflection of origin of The Líšeň Theatre on Brno’s periphery in 1998. The two founding members were Luděk Vémola and Pavla Dombrovská. The dissertation deals with inscenations of this Theatre. (Červená, Sávitrí, Domovní requiem, Robinson, Paramisa and a new play). This Theatre created a project important for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Eva Stehlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla