Theses 

Šikana mezi dětmi ve Výchovném ústavu ve Střílkách, dispozice dětí s ADHD k šikaně. – Bc. Břetislav Marek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Břetislav Marek

Bakalářská práce

Šikana mezi dětmi ve Výchovném ústavu ve Střílkách, dispozice dětí s ADHD k šikaně.

Bullying among children in the Educational institute Střílky, disposition of children with ADHD to bullying.

Anotace: Téma bakalářské práce je Šikana ve výchovném ústavu ve Střílkách a dispozice dětí s ADHD k šikaně. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje pojmy poruchy chování, ústavní a ochranná výchova, šikana, dále trestní a právní oblast šikanování. Závěrečná část práce je věnována prevenci šikany ve školských zařízeních. Praktická část analyzuje pomocí strukturovaného rozhovoru a anonymní dotazníkové metody agresivní chování u žáků a další projevy agrese ve výchovném ústavu.

Abstract: The subject of my bachelor thesis is Chicane in Educational institute Střílky and disposition of Children with ADHD of bullying. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part of the thesis defines important terms related to the topic: behavioral disorders, constitutional and protectiv education, bullying/chicane, the criminal and legal area of bulling. The final section of theoretical part is devoted to the prevention of bullying in school facilities. The practical part analyzes, with help of a structured interview and an anonymus questionnaire method, aggressive pupils´ behavior and manifestations of aggression among children in the educational institut.

Klíčová slova: šikana, agresivita, agrese, oběť, agresor, prevence, ADHD, poruchy chování, ústavní a ochranná výchova, výchovný ústav. chicane/bullying, aggressivity, aggression, aggressor, victim, prevention, ADHD /Attention Deficit Hyperactivity Disorder/, behavioral disorders, constitutional and protectiv education, educational institut.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:31, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz