Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D.

Disertační práce

Analysis of Arabidopsis telomere-associated proteins in vivo

Analysis of Arabidopsis telomere-associated proteins in vivo
Anotace:
Telomera-asociované proteiny hrají důležitou roli v regulaci všech procesů spražených s telomerami. Arabidopsis SMH (Single Myb Histone) rodina proteinů obsahuje 5 členů AtTRB1-5. Tyto proteiny jsou považovány za potenciální homology lidských telomera-vazebných proteinů, a tak za kandidátní složky rostlinného telomerického komplexu, shelterinu. AtTRB proteiny obsahují jedinečnou strukturu, která je …více
Abstract:
Telomere-associated proteins are involved in the regulation of processes occurring at telomeres. The Arabidopsis ds-DNA binding proteins of the SMH (Single Myb Histone) protein family with 5 members AtTRB1-5, are potential components of plant telomeric complex shelterin. AtTRB proteins contain a unique structure with a telomere-binding Myb domain at the N-terminus, a central H1/H5-like domain and a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., RNDr. David Honys, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie