Mgr. Kristýna Kadlecová

Master's thesis

Strategie, firemní kultura a hodnocení jejich vzájemného souladu s personálními procesy v dané organizaci

Strategy, company, culture and evaluation of its alignment with processes related to HR in the organisation
Abstract:
Práce zvaná „Strategie, firemní kultura a hodnocení jejich vzájemného souladu s personálními procesy v dané organizaci“ se zabývá tématem firemní strategie a kultury, a jejich promítnutí do vybraných personálních procesů v dané organizaci. Práce se skládá ze tří částí – teoretických východisek, metodologie a empirického výzkumu. V teoretické části se čtenáři seznámí s teorií zabývající se firemní strategií …more
Abstract:
The thesis called „Strategy, company culture and evaluation of its alignment with processes related to HR in the organisation“ is focused on organizational strategy and company culture and its alignment with human resource processes in the given organization. The thesis consists of three parts – theoretical background, methodology and empirical research. In the theoretical background will be introduced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií