Bc. Jerguš Števko

Bachelor's thesis

Porovnanie učebníc matematiky českého a japonského školstva

Comparison of japanese and czech mathematics textbooks
Abstract:
The bachelor thesis concentrates on comparing Czech and Japanese mathematics textbooks for upper elementary school students (6th and 7th grade). The first two parts are theoretical and they are concentrating on the school systems of both compared countries and the documents, which set the curriculum of mathematics for the given countries. In this part, we also show the methodology we will use for the …more
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na porovnávanie českej a japonskej učebnice matematiky pre druhý stupeň základnej školy (konkrétne pre 6. a 7. ročníky). Prvé dve časti sú teoretické a zaoberajú sa školským systémom porovnávaných krajín a dokumentami, ktoré vymedzujú kurikulum v rámci matematiky pre dané krajiny. V tejto časti sa taktiež vymedzuje metodológia podľa ktorej sa učebnice porovnávajú. Tretia …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Reader: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta