Pavel Helt

Master's thesis

Návrh na rozšíření výrobní linky lomu Bělice

Proposal for extension of production line of the Bělice quarry
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem na rozšíření výrobní linky lomu Bělice s úmyslem zlepšit tvarový index a kvalitu vyráběného drceného kameniva. Cílem těchto opatření je zajištění vetší konkurenceschopnosti lomu Bělice v regionu a otevření možností k získání většího počtu stálých zákazníků, ideálně formou dlouhodobé spolupráce a omezení vlivu krátkodobých nebo jednorázových zakázek na ekonomickou stabilitu …more
Abstract:
The thesis deals with the proposal for extension of the production line of the Bělice quarry with the intention to improve the shape index and the quality of the crushed aggregate produced. The aim of these measures is to ensure greater competitiveness of the Bělice quarry in the region and open up opportunities to attract more regular customers, ideally through long-term cooperation and reduce the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Mária Jarolimová
  • Reader: Josef Kropáček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava