Pavel Helt

Diplomová práce

Návrh na rozšíření výrobní linky lomu Bělice

Proposal for extension of production line of the Bělice quarry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem na rozšíření výrobní linky lomu Bělice s úmyslem zlepšit tvarový index a kvalitu vyráběného drceného kameniva. Cílem těchto opatření je zajištění vetší konkurenceschopnosti lomu Bělice v regionu a otevření možností k získání většího počtu stálých zákazníků, ideálně formou dlouhodobé spolupráce a omezení vlivu krátkodobých nebo jednorázových zakázek na ekonomickou stabilitu …více
Abstract:
The thesis deals with the proposal for extension of the production line of the Bělice quarry with the intention to improve the shape index and the quality of the crushed aggregate produced. The aim of these measures is to ensure greater competitiveness of the Bělice quarry in the region and open up opportunities to attract more regular customers, ideally through long-term cooperation and reduce the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Josef Kropáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava