Rostislav SLÁDEK

Bachelor's thesis

Ekonomické a právní aspekty zavedení společné měny euro v ČR

Economic and legal aspects of the introduction of the euro in the Czech Republic
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na problematiku přijetí evropské měny euro v České republice. Nejprve vymezuje historii evropské integrace ve druhé polovině 20. století a rovněž historii vzniku a zavádění eura. Následně zmiňuje výhody a nevýhody přijetí eura a další související faktory. Vliv faktorů popsaných teoreticky je pak ukázán na několika modelových příkladech - jedná se konkrétně o existenci kurzových …more
Abstract:
The presented work is focused on the issue of adoption of the euro in the Czech Republic. First, it defines the history of European integration in the second half of the 20th century as well as the history of the origin and introduction of the euro. It then mentions the advantages and disadvantages of adopting the euro and other related factors. The influence of the factors described theoretically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. et Ing. Miloš Nový

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÁDEK, Rostislav. Ekonomické a právní aspekty zavedení společné měny euro v ČR. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/