Petr Kratochvíl

Bakalářská práce

Zdravé a udržitelné veřejné finance v eurozóně ve vztahu k závazku ČR přijmout euro

Sound and Sustainable Public Finances in Euro Area in Light of the Commitment of the Czech Republic to Join Euro Area
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zdravé a udržitelné veřejné finance v eurozóně vzhledem k závazku ČR přijmout euro“ je posouzení aktuálnosti závazku České republiky přijmout euro, vzhledem ke stavu veřejných financí v eurozóně. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část, sloužící jako teoretická část, je věnována právnímu aspektu zkoumané problematiky a dochází v ní k právnímu vymezení maastrichtských …více
Abstract:
Bachelor thesis „Sound and Sustainable Public Finances in the Euro Area in Light of the Commitment of the Czech Republic to join the Euro Area“ aims to assess actuality of the commitment of the Czech Republic to join the euro area based on the state of public finances in the euro area. The thesis is split into four parts. The first part, serving as a theoretical basis for the thesis, focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta