Bc. Milena Dvořáková

Diplomová práce

Životní styl a vliv stravování na středoškolskou mládež

Lifestyle and influence of eating on high school youth
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na životní styl středoškolské mládeže v Praze, se zaměřením na stravování. Respondenti jsou žáci Střední školy gastronomické hotelové v Praze, tedy adolescenti ve věku 16-18 let, obor Kuchař – číšník, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou. Druhou skupinou jsou respondenti, také ve věku 16-18 let, z oboru Gastronomie, který je ukončen státní maturitní zkouškou. Teoretická …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the lifestyle of the secondary school students of gastronomy in Prague. The responders are the students of Secondary School of Gastronomy and Hotel Industry Ltd. in Prague, teenagers of the age of 16-18 years, branch Cook-waiter, ended with state leaving exam. The second group is made from the responders of the same age from the branch Gastronomy, ended with state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta