Bc. Nicole Petružálková

Bakalářská práce

Zdravý životní styl jako marketingový trend

Healthy lifestyle as a marketing trend
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem ve spojení s marketingem. Poukazuje, jak jsou tyto dvě témata v dnešní době propojena, a jak spolu souvisí. V teoretické části bude kladen důraz na charakteristiku marketingu a segmentace trhu. Dále budou definovány nástroje komunikačního mixu a rozhodovací proces zákazníka, který je úzce spjat s marketingem. V praktické části dojde k porovnání …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a healthy lifestyle in connection with marketing. It tries to show how these two topics are connected today and how they are related. The theoretical part will emphasize the characteristics of marketing and market segmentation. Furthermore, the tools of the communication mix and the decision-making process of the customer, which is closely connected with marketing, will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní