Theses 

Analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945 – Monika Blešová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics

Monika Blešová

Bachelor's thesis

Analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945

An Analysis of Remuneration in Company XYZ, a.s. Based on Comparison with the Remuneration System in the Company Bata, a.s. until 1945

Abstract: Předmětem bakalářské práce je analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945 a je rozdělena na dva základní celky. Teoretická část se zabývá základními pojmy, které s daným tématem souvisí, jako například mzda, plat, motivace, hodnocení pracovníků, zaměstnanecké výhody a jaké formy mezd se v současné době využívají. Praktická část popisuje systém odměňování ve firmě XYZ, a.s. a jeho srovnání se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru vysloveny návrhy a doporučení pro firmu XYZ, a.s.

Abstract: This bachelors work analyses of remuneration in company XYZ, a.s. on comparison with the Remuneration System in the Company Bata, a.s. until 1945 and is dividend into two parts. The theoretical section deals with the basic concepts that relate to the topic - such as wages, salary, motivation, evaluation of employees, employee benefits and payroll forms which are currently used. The practical part describes the remuneration system XYZ, a.s. and it is comparison with the remuneration system in the company Bata, a.s. Based on the results, the conclusions expressed in the proposals and recommendations for the company XYZ, a.s.

Keywords: Odměňování, mzda, motivace, zaměstnanecké výhody, mzdové formy

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
  • Accessible from:: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35763 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Blešová, Monika. Analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 00:17, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz