David Hajduk

Bakalářská práce

Politika odměňování firmy, zaměstnanecké výhody

Anotace:
Bakalářská práce řeší téma politiky odměňování v podniku a aplikaci zaměstnaneckých výhod. Cílem práce je specifikovat základní pojmy týkající se odměňování a zaměstnaneckých výhod, analyzovat stávající mzdovou politiku v konkrétní firmě a navrhnout případná opatření k dosažení větší efektivity.Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část charakterizuje jednotlivé prvky …více
Abstract:
This Bachelor thesis addresses the topic of remuneration policies in the enterprise application and employee benefits. The aim is to specify the basic concepts relating to compensation and employee benefits, analyze existing wage policy in a particular company and suggest possible measures to achieve greater efficiency.The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/u0dkk0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích