Ivana KAŠOVÁ

Bachelor's thesis

Realizace komunitní práce sociálními pracovníky v hospicích

Implementation of community work by social workers in hospices
Anotácia:
Bakalářská práce se soustředí na popis kompetencí sociálního pracovníka v lůžkových hospicích, jeho práci s veřejností a předkládá návrhy výkonu komunitní práce v hospicové péči. První část práce se zabývá vymezením pojmu hospicová péče, popisem jejích forem a ekonomické situace. Dále popisuje úkoly sociálních pracovníků v oblasti hospicové péče a v souvislosti s výčtem náplně práce sociálních pracovnic …viac
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the description of the competences of social worker in inpatient hospices, his work with the public and presents proposals power of community work in hospice care. The first part deals with the definition of the concept of hospice care, a description of its forms and the economic situation. It also describes the tasks of social workers in hospice care and in connection with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zverejniť od: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠOVÁ, Ivana. Realizace komunitní práce sociálními pracovníky v hospicích. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 4rpr0t 4rpr0t/2
27. 3. 2014
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.