Bc. Iva Ryzáková

Master's thesis

Volnočasové aktivity u žáků s těžším zdravotním postižením

Leisure activities for pupils with severe health disabilities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit u žáků s těžším zdravotním postižením; žáků s kombinovaným postižením a s diagnózou porucha autistického spektra. Ve třech kapitolách teoretické části se zaměřuje na teoretické zpracování dané problematiky. Výzkumná část diplomové práce se věnuje možnostem využívání volného času žáků s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra …more
Abstract:
This master thesis deals with leisure activities for pupils with severe disabilities; pupils with multiple disabilities and autism spectrum disorder diagnosis. In three chapters the theoretical part focuses on the theoretical treatment of the issue. The research part of the thesis deals with the possibilities of spending leisure time of pupils with multiple disabilities and autism spectrum disorders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education