Bc. Iva Ryzáková

Master's thesis

Volnočasové aktivity u žáků s těžším zdravotním postižením

Leisure activities for pupils with severe health disabilities
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit u žáků s těžším zdravotním postižením; žáků s kombinovaným postižením a s diagnózou porucha autistického spektra. Ve třech kapitolách teoretické části se zaměřuje na teoretické zpracování dané problematiky. Výzkumná část diplomové práce se věnuje možnostem využívání volného času žáků s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra …viac
Abstract:
This master thesis deals with leisure activities for pupils with severe disabilities; pupils with multiple disabilities and autism spectrum disorder diagnosis. In three chapters the theoretical part focuses on the theoretical treatment of the issue. The research part of the thesis deals with the possibilities of spending leisure time of pupils with multiple disabilities and autism spectrum disorders …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education