Bc. Lenka Kozielová, DiS.

Bakalářská práce

Komunikační schopnost u žáků s těžkým zdravotním postižením

Communication skills of pupils with severe disabilities
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Komunikační schopnost u žáků s těžkým zdravotním postižením“ řeší, jakým způsobem zasahuje těžké zdravotní postižení do řečového vývoje jedince a jak se toto postižení odrazí v komunikační schopnosti. Uvedeny jsou možnosti logopedické intervence v České republice, její specifika pro žáky s těžkým mentálním postižením a těžkým tělesným postižením a nabídka vzdělávání žáků …více
Abstract:
The presented dissertation thesis called “Communication skills of pupils with severe disabilities“ concerns the way, how the hard healthy problem interferes in the development of the speech of an individual and how this disability is reflected in the ability of communication. There is given a description of possibilities of the logopedic interference in the Czech Republic, its specification for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta