Bc. Ivana Pazderková

Diplomová práce

Strategické plánování na mikroregionální úrovni

Strategic Planning on Microregional Level
Anotace:
Diplomová práce se věnuje strategickému plánování rozvoje území se zaměřením na mikroregionální úroveň. V první části popisuje vývoj strategického plánování a teoretický postup zpracování strategického plánu. Rovněž přibližuje problematiku meziobecní spolupráce. V další části u vybraného vzorku strategických plánů územně správních celků a mikroregionů posuzuje rozdílnost přístupů ke strategickému plánování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a strategic planning focusing on a microregional level. In the first part it describes a development of strategic planning and a process of creation of the plan. It also handles a municipal cooperation. In the second part there is an evaluation of strategic plans from selected self-governing units and microregions. The thesis also includes a draft of microregion Podhůří …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pazderková, Ivana. Strategické plánování na mikroregionální úrovni. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní