Bc. Kamila Králíková

Master's thesis

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhodnocení pokroků, kterých dosáhli studenti v rámci studia Překladatelství anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako prostředek byl použit žákovský překladový korpus, který byl vytvořen pro účely této diplomové práce. Jako zdrojová data byly využity překlady z anglického do českého jazyka zadávané v rámci státní …more
Abstract:
The aim of this thesis was to assess undergraduate student progress through a translator learner corpus (TLC) which was compiled ad-hoc for the purposes of the thesis. The translator learner corpus was compiled using the trainees’ mock and final state examination translations from their second language (English) into their native language (Czech). The thesis first gives a brief overview of specialised …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta