Bc. Kamila Králíková

Master's thesis

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zhodnocení pokroků, kterých dosáhli studenti v rámci studia Překladatelství anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako prostředek byl použit žákovský překladový korpus, který byl vytvořen pro účely této diplomové práce. Jako zdrojová data byly využity překlady z anglického do českého jazyka zadávané v rámci státní …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to assess undergraduate student progress through a translator learner corpus (TLC) which was compiled ad-hoc for the purposes of the thesis. The translator learner corpus was compiled using the trainees’ mock and final state examination translations from their second language (English) into their native language (Czech). The thesis first gives a brief overview of specialised …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedúci: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta