Bc. Alena Veverková

Master's thesis

Přínos nové generace sekvenování v diagnostice dědičných kardiologických onemocnění

Contribution of Next-Generation Sequencing in the diagnosis of inherited cardiac diseases
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice diagnostiky dědičných kardiologických onemocnění metodami masivně paralelního sekvenování (MPS). Tyto metody umožňují paralelní analýzu více vzorků a více oblastí genomů v jedné analýze, což vede ke zrychlení procesu diagnostiky dědičných srdečních onemocnění, která vzhledem k heterogenitě těchto onemocnění byla dříve omezená jen na pár vybraných genů. V současné …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the diagnosis of hereditary cardiological diseases by methods of massive parallel sequencing (MPS). These methods allow the parallel analysis of multiple samples and multiple genomic areas in one analysis, which accelerates the process of hereditary heart disease diagnosis. That was in past, due to the heterogeneity of these conditions limited to an only a few selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta