Diana Velčická, DiS.art.

Diplomová práce

Reflexe absolventského výkonu: Postava Marcelíny v autorské inscenaci Figarka

Graduation role: Marcelina in the original musical comedy Figarka
Anotace:
Reflexe absolventské role v autorské inscenaci Figarka autorů Petra Štěpána a Miroslava Ondry pojednává o způsobech mé přípravy na postavě Marcelíny. Na jejím začátku popisuji důvod mého výběru postavy jako absolventské role. Dále pak přibližuji děj muzikálu, hudební a choreografickou složku, zkušební proces a můj postup u nastudování role.
Abstract:
This reflection on my graduating role in the original musical Figarka by Petr Stepan and Miroslav Ondra presents my approaches towards performance of the role of Marcelina. At the beginning, I explain why I chose this character for my graduating role. Then I describe the plot of the musical, its music and choreography part, the rehearsal process, and my journey of growth as an actor in this role.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Oponent: doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/o4mvu/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Muzikálové herectví