Theses 

Persistentní aplikační kontejner pro platformu PHP – Bc. Jiří MATULA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Bc. Jiří MATULA

Diplomová práce

Persistentní aplikační kontejner pro platformu PHP

Persistent application container for PHP platform

Abstract: The thesis is devoted to containers for the platform PHP and their benefits within a server side software development. Contemporary applications generally become more complex, whereas flexible architecture is more beneficial than the amount of implemented functionality itself. This implicates a necessity of use containers responsible for management of dependencies in object-oriented solutions. The PHP platform hides an opportunity to implement a container which would persists in computer memory, whereby it could provide object sharing for ongoing requests, against the fact that PHP is a scripting language. Hence, a goal is examination of current containers features, propose a draft of the persistent application container and verify whether the idea of persistence can be considered as a legitimate solution.

Abstract: Diplomová práce se věnuje aplikačním kontejnerům v rámci platformy PHP a jejím přínosům v rámci vývoje software. Dnešní aplikace se obecně stávají mnohem komplexnějšími, přičemž flexibilní architektura je mnohem důležitější než počet implementovaných funkcionalit. Toto si žádá použití kontejnerů zodpovědných za správu závislostí objektově orientovaných řešení. Platforma PHP umožňuje implementovat kontejner, který setrvává v operační paměti a dokáže tak zajistit sdílení objektů mezi jednotlivými skripty. Tudíž, cílem je prozkoumat schopnosti kontejnerů, navrhnout prototyp persistentní aplikačního kontejneru a ověřit, zdali myšlenka persistence může být považována za právoplatné řešení.

Keywords: PHP, dependency injection, kontejner, cache, vysoká dostupnost

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. František Huňka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33451 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MATULA, Jiří. Persistentní aplikační kontejner pro platformu PHP. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:22, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz