Mgr. Denisa Máchová

Diplomová práce

The Self – loathing Discourse in the Theme of Modernisation in the Chinese Literature of the 20th Century

The Self – loathing Discourse in the Theme of Modernisation in the Chinese Literature of the 20th Century
Anotace:
Témou tejto diplomovej práce je diskurz sebaodporu v téme modernizácie v čínskej literatúre 20. storočia. Hlavnou otázkou je ako je diskurz sebaodporu spracovaný vo vybraných dielach z 20. storočia a ako sa počas storočia mení. Táto práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvé dve kapitoly tvoria teoretický základ pre analýzu tretej a štvrtej kapitoly. V tretej kapitole sú analyzované konkrétne príklady …více
Abstract:
This thesis elaborates the discourse of self-loathing in the theme of modernisation in the 20th century Chinese literature. The main question is how the discourse of self-loathing is elaborated in chosen works from the 20th century and how is it evolving during this century. This works is divided into four chapters. The first two chapters create a theoretical base for the analysis of the third and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: PhD Roman Shapiro

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta