Bc. Filip Jadlovský

Diplomová práce

Vývoj cukrovarů v České republice, jejich historický vývoj a současný stav

The development of sugar factories in the Czech Republic, their historical development and current state
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem a současným stavem cukrovarnictví v České republice. Nejprve je charakterizována cukrová řepa, následně jsou analyzovány přírodní předpoklady pro její pěstování a vymezeny zemědělské výrobní oblasti, a to především ty řepařské. Následující kapitoly pojednávají o obecné historii výroby cukru a historii využití cukrové řepy k výrobě cukru. Hlavní část práce …více
Abstract:
The thesis deal with the historical development and current state of the sugar industry in the Czech Republic. At the beginning there is a characteristics of the sugar beet, followed by analysis of the natural conditions for its cultivation and defining the agricultural production areas, especially beet growing areas. Following chapters focus on the general history of sugar production and the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta