Martina OBORNÍKOVÁ

Diplomová práce

Team work v reklamních agenturách

Teamwork in advertising agencies
Anotace:
Záměrem této práce je čtenáři přiblížit výhody týmové spolupráce v průběhu plánování a realizace zakázky v komunikačních agenturách, jejíž efektivita je podmíněna splněním několika faktorů. Těmi jsou zejména správné vedení lidí, plánování času a řízení zakázky. Práce zkoumá úroveň těchto proměnných v oblasti marketingových komunikací a zaměřuje se na zjištění stavu týmové práce v komunikačních agenturách …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to enable the reader to get closer to advantages of teamwork during the project planning and its realisation in marketing communications agencies. The effectiveness of teamwork consists of several factors fulfilment. To these belong the leadership style, time management and project planning. The thesis recognizes the standard of these parameters in marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4912

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBORNÍKOVÁ, Martina. Team work v reklamních agenturách. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 04. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.