Bc. Štěpánka Svárovská

Diplomová práce

Konflikt práce a mateřství a jeho vztah k rodičovskému sebehodnocení, osobnosti a perfekcionismu

Work-motherhood conflict and its relation to parental self-esteem, personality and perfectionism
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na matky dětí do 3 let, které si nějakým způsobem přivydělávají. Cílem bylo zmapovat, do jaké míry tyto matky prožívají konflikt práce a mateřství. Na základě výsledků zahraničních studií byly vymezeny faktory, které mají souvislost s tímto konfliktem, a platnost těchto vztahů byla následně ověřována v českém sociokulturním prostředí. Pro ověření stanovených výzkumných cílů …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on mothers of children under 3 years who earn extra money. The aim was to map the extent to which these mothers experience a work-motherhood conflict. Based on the results of foreign studies, we defined the factors related to this conflict. The validity of these relationships was subsequently verified in the Czech socio-cultural environment. Correlational research with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta