Mgr. Petra Martinková

Diplomová práce

Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory

Influence of dysgraphia on pupils art expression and use of art means of expression as an educational support tool
Anotace:
Diplomová práce „Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory“ je rozdělena na dvě části. Na první část teoretickou a druhou část praktickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První kapitola pojednává o vývojové psychologii od početí do období mladšího školního věku. Druhá kapitola se zabývá vymezením specifických poruch učení …více
Abstract:
Diploma thesis “Influence of dysgraphia on pupil´s art expression and use of art means of expression as an educational support tool“ is divided into two parts. The first teoretical part and the second practical part. The teoretical part contains three chapters. The first chapter handles the developmental psychology from conception till lower school age. The second chapter deals with determination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy