Bc. Prathiba Kannan

Diplomová práce

Marketing Strategy in International Markets

Marketing Strategy in International Markets
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro malé a střední podniky na mezinárodních trzích. Teoretická část se zabývá teorií tvorby marketingové strategie na mezinárodních trzích. V aplikační části bude navržena nová strategie pro malý a střední podnik. Práce využívá klíčová data získaná zejména z veřejně přístupných zdrojů prostřednictvím rozhovorů a sekundární data. Hodnocení společnosti …více
Abstract:
The objective of the Master's thesis is to design a Marketing Strategy for a Small and Medium - sized enterprises in International Markets. The theoretical part deals with the theory of the Marketing Strategy design in International Markets. In the application part, a new strategy for a small and medium-sized enterprise will be proposed. The thesis uses key data in particular obtained from publicly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/oznvr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Economics and Management

Práce na příbuzné téma