Theses 

Globální marketing a lokální kultura – Bc. Alena Skupinová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena Skupinová, DiS.

Bakalářská práce

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture

Anotace: Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá souhrnem informací z odborné literatury, které se týkají globálního marketingu, vývoje trendů, globalizace, jejího působení na společnost, prostředí, globálních a mezinárodních firem, jejich řízení v oblasti marketingu a marketingové komunikace, v kontextu s kulturou, společností, vlivem prostředí na jedince až po lokálně řízený marketing, základní marketingové koncepce, komunikaci, kupní chování a rozhodování spotřebitele. Praktická část je věnována firmě IKEA, její struktuře, zhodnocení celosvětového působení formou SWOT analýzy, vypracování SWOT analýzy IKEA, udržitelnému rozvoji a příležitostí firmy IKEA ČR v rozvoji vztahů s veřejností.

Abstract: The theoretical part of my Bachelor Thesis deals with a summary of information from literature on global marketing, trend development, globalization, its impact on society, the environment, global and international companies, their marketing management and communication, in the context of culture, society, the impact of the environment on individuals to locally driven marketing, basic marketing concepts, communication, purchasing behavior and consumer decision-making. The practical part is devoted to IKEA, its structure, evaluation of global action in the form of SWOT analysis, elaboration of IKEA SWOT analysis, sustainable development and opportunities of IKEA CZ in the development of public relations.

Klíčová slova: globální marketing, globalizace, nadnárodní společnosti, marketingové strategie, marketingové koncepce, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, řízení značky, kultura, společnost, kupní chování, spotřebitel, global marketing, globalization, multinational companies, marketing strategies, marketing concepts, marketing communication, marketing mix, communication mix, brand management, culture, society, purchasing behavior, consumer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:28, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz