Mgr. et Mgr. Filip Oudes

Advanced ('rigorózní') thesis

Výklad podmínek pro přiznání nároku na odpočet daně

Interpretation of the conditions for admission the right to tax deduct
Anotácia:
Rigorózní práce „Výklad podmínek pro přiznání nároku na odpočet daně“ se zaměřuje na problematiku prokazování nároku na odpočet daně a s tím souvisejících podmínek. Jelikož je daň z přidané hodnoty daní harmonizovanou v rámci Evropské unie, bude v této práci kladen důraz na komunitární a tuzemskou úpravu a její výklad v rámci rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a tuzemských správních soudů …viac
Abstract:
The rigorous thesis „Interpretation of the conditions for admission the right to tax deduct“ is focused on the issue of proving the right to tax deduct and the associated conditions. Since the value added tax is a harmonized tax within the European Union, this thesis will focus on the community and domestic legislation and its interpretation in the context of decisions of the Court of Justice of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Law