Bc. Martin Pawlas

Diplomová práce

Tvorba edukačního materiálu k programu Pohyb a výživa a ověřování jeho působení na žáky 3. ročníku ZŠ ve školní družině

Creation of educational material to the Sport and nutrition program and verify its effect on students of the third grade of elementary school in after-school club
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou edukačního materiálu k programu Pohyb a výživa, který v letech 2013 - 2016 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Práce také ověřuje působení vytvořeného materiálu na žáky 3. ročníku základní školy ve školní družině. Za účelem ověřování byl vytvořen test zjišťující výživovou gramotnost žáků, dotazník zjišťující výživové zvyklosti žáků a dotazník …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of educational material for the program Sport and nutrition, which was implemented by the Ministry of Education, Youth and Sports in 2013-2016. The work also verifies the effect of the created material on students of the 3rd year of elementary school in after-school club. For the purpose of verification, a students' nutrition literacy test, a students' nutritional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy