Theses 

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců neziskové organizace – Bc. Kamila GRYGAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kamila GRYGAROVÁ

Diplomová práce

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců neziskové organizace

Job performance evaluation of non-for-profit organization employees

Anotace: Diplomová práce se zabývá hodnocením pracovního výkonu zaměstnanců Charity Hranice na pozici osobní asistent. Po charakteristice předmětné organizace se věnuje především teoretickému ukotvení tématu. Osvětluje význam provádění hodnocení pracovníků v organizaci, seznamuje s kritérii a metodami hodnocení, nastiňuje možné využití výstupů z hodnocení při dalších personálních činnostech, uvádí relevantní zdroje informací pro provádění efektivního hodnocení. Empirická část je věnována naplnění cíle této práce, kterým je analýza stávajícího systému hodnocení pracovního výkonu v Charitě Hranice, identifikace případných nedostatků a návrh jeho optimalizace.

Abstract: This thesis deals with performance evaluation of employees who work as personal assistants at Charity organization in Hranice. It starts with characteristics and description of the organization in question, followed by theoretical anchorage of the subject of this thesis. The theoretical part describes why it is important to implement employee evaluation process in the organization, introduces evaluation criteria and methods, and outlines potential utilisation of results in future personnel activities. It also provides relevant sources of information for performing effective evaluation. The empirical part is devoted to meeting the objectives of this thesis, that is, to analyse existing system of employee work performance evaluation in the Charity organization in Hranice, identify potential imperfections and submit suggestion for the system optimisation.

Klíčová slova: analýza pracovního místa, hodnocení pracovního výkonu, kompetence, kritéria hodnocení, metody hodnocení, osobní asistent, popis pracovního místa, specifikace pracovního místa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

GRYGAROVÁ, Kamila. Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců neziskové organizace. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:20, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz