Bc. Petra Kašparová

Diplomová práce

Specifikace rozdílů v interakci vedoucích pracovníků a zaměstnanců hotelového provozu s přihlédnutím k gender

Different Interaction of Senior Executives and Employers in Hotel Services Considering the Gender Specifics
Anotace:
Diplomová práce specifikuje rozdíly v interakci vedoucích pracovníků a jejich podřízených v prostředí hotelového provozu s přihlédnutím k aspektu gender. Cílem práce je konkretizovat tyto rozdíly. Teoretická část práce je zaměřena na zmapování zkoumaného prostředí. Psychologii práce jako zdroj znalostí o lidské psychice, v tomto případě zaměření se na člověka v pracovním prostředí, dále odvětví hotelového …více
Abstract:
My thesis specifies differences in the interaction of managers and their subordinate employee in the hotel working with taking into the aspect of gender. The goal of this work is concretize these differences. Theoretical part is concentrated on mapping a researching place. Psychology of work as a human psychology knowledge source, in this case focus on a man in a working place, next the hotel industry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze