Andrea HLADÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Návykové látky u dívek umístěných ve výchovném ústavu

Adductive Drugs Abuse among Girls Placed in the Institutions of Institutional Care
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá návykovými látkami u dívek umístěných ve výchovném ústavu. Cílem této práce bylo identifikovat specifika abúzu a přístupu k návykovým látkám u dívek umístěných ve výchovném ústavu. V teoretické části jsem se snažila prostřednictvím odborné literatury vymezit základní pojmy, které se této problematiky týkají. Definovala jsem pojem návykové látky, jejich rozdělení a účinky …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with addictive substances in girls placed in foster-care homes. The aim of this thesis was to identify the specific traits of drug abuse and the attitude of girls placed in foster-care homes towards addictive substances. In the theoretical part, using expert literature, I tried to define basic terms related to theis issue. I defined the term of addictive substances, their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Andrea. Návykové látky u dívek umístěných ve výchovném ústavu. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work in Public Administration

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 4ws9qz 4ws9qz/2
1. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.