Kristýna HELLEROVÁ

Bakalářská práce

Drogy a návykové látky ve vybraném diagnostickém ústavu.

Drugs and addictive substances in a selected diagnostic institution.
Anotace:
V České republice v institucionální péči není na téma drogy u mladistvých kladen dostatečný důraz, ani tato problematika není plošně zmapována. U dětí v institucionálních zařízeních přitom předpokládáme zvýšený výskyt rizikového chování, včetně závislosti na návykových látkách. Do diagnostického ústavu se dostávají děti hlavně kvůli různým výchovným problémům, jako je: vysoká absence ve školní docházce …více
Abstract:
In the Czech Republic, institutional care is not given enough attention to the issue of drugs in adolescents, nor is this issue mapped out. In the case of children in institutional settings, we assume an increased incidence of risk behavior, including addictive substance abuse. Children get to the diagnostic institute mainly because of various educational problems, such as high absenteeism, offenses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELLEROVÁ, Kristýna. Drogy a návykové látky ve vybraném diagnostickém ústavu.. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sgck89 sgck89/2
12. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.