Mgr. et Mgr. Lucie Stará

Bachelor's thesis

Tympanon klášterního kostela v Oslavanech

The tympanum in Oslavany monastery
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o tympanonu oslavanského kláštera. V prvé části se zabývá počátky klášterního života na Moravě, historií cisterciáckého řádu i samotnou historií oslavanského kláštera. Další kapitoly se věnují románské architektuře, jak z pohledu cisterciáckého řádu, tak pohledem na problematiku středověkých stavebních hutí. Následuje kapitola s podrobnějším popisem podoby románských …more
Abstract:
This thesis discusses the tympanum in Oslavany monastery. The first part deals with the beginnings of monastic life in Moravia, the history of the Cistercian order and the actual history of Oslavany monastery. Next chapters deal with Romanesque architecture, both from the view of the Cistercian order, and from the view of the medieval building works. The following chapter discusses more detailed description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts