Kateřina MACHOŇOVÁ

Bakalářská práce

Customer Relationship Management - Řízení vztahů se zákazníky

Customer relationship management
Anotace:
V práci se zabývám vztahy mezi podnikem a jeho zákazníky. Každá problematika, které se věnuji, je nejprve založena na teorii, a poté doplněna praktickými zkušenostmi v konkrétní firmě. Nejprve se zabývám samotným pojmem customer relationship management, neboť jde o nový směr v oblasti marketingu. V rámci řízení vztahů se zákazníky probírám i význam informací a informačních systémů. Informační systém …více
Abstract:
This thesis focuses on the issues related to customer relationship management. As can be therefore assumed this work deals with relationship between a company and its respective customers. Each issue that is analyzed is first based on a relevant theory and then further supported with practical experience in a particular company. In the opening part of this thesis the notion of customer relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Tišler Libor, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management