Bc. Alexandra Benediková

Bakalářská práce

Využití pokročilých technologií ve výuce chemie

The use of advanced technology in chemistry education
Anotace:
Cílem práce bylo provést rešerši na téma využití pokročilých vizualizačních metod ve výuce chemie, vypracovat přípravy na vyučování s využitím vybraných nástrojů a následně zhodnotit použitelnost vybraných vizualizačních metod v jednotlivých fázích výuky. Byla provedena rešerše na téma historie vzdělávání v oblasti chemie, informační gramotnosti, a následně také o možnostech využití ICT v jednotlivých …více
Abstract:
The aim of the thesis was to do research on the use of advanced visualization methods in teaching chemistry, to prepare for teaching using the selected tools and then to evaluate the usability of the selected visualization methods in individual phases of teaching. Research was conducted on the history of chemistry education, information literacy, and subsequently on the possibilities of using ICT in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Benediková, Alexandra. Využití pokročilých technologií ve výuce chemie. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů