Mgr. Jana PRÁŠILOVÁ

Disertační práce

Moderní průmyslové technologie ve výuce chemie na sředních školách

Modern industrial technologies in a teaching chemistry at secondary schools
Anotace:
Disertační práce se zabývá současným stavem výuky moderních chemických technologií na vybraných gymnáziích v České republice. Stěžejní část práce tvoří pedagogický výzkum výuky průmyslových výrob a tvorba nových výukových materiálů. Na základě výsledků dotazníkového šetření a obsahové analýzy školních dokumentů byly vytvořeny a prakticky ověřeny učební materiály zaměřené na vybrané průmyslové technologie …více
Abstract:
The dissertation deals with current situation of modern chemical technologies taught at selected Czech grammar schools. The main part of the thesis is educational research of industry technologies teaching and creation of new teaching materials. Teaching materials focused on selected industrial technologies were written and verified according to the results of the questionnaire-based inquiry and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2014
Zveřejnit od: 20. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRÁŠILOVÁ, Jana. Moderní průmyslové technologie ve výuce chemie na sředních školách. Olomouc, 2014. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta